Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

YAŞAM ÖYKÜSÜ

 

Cevad Memduh Altar

(1902-1995)

            Geniş müzik kültürü ve araştırmacı kimliğiyle Türkiye'yi uzun yıllar uluslararası planda temsil etmiş olan Cevad Memduh Altar, müzikolog, sanat ve müzik tarihçisi, yazar ve çevirmen, araştırmacı, eğitimci ve yönetici olarak cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarındandı.

            Cevad Memduh Altar, 14 Eylül 1902’de, Hariciye memuru olan İsmail Memduh beyle İhsan hanımın ikinci çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu, İlmiye Eshabı’ndan ve Şeriyye Mahkemelerinde çok önemli görevlerde bulunmuş bir hâkim (kadı) olan büyükbabası Osman Nuri Efendi’nin (kabri Fatih Camii kabristanındadır) Sultanahmet’teki konağında geniş bir aile ortamı içinde geçti.

            1909 yılında Ayasofya’da Mekteb-i Edep adında bir ilkokulda eğitimine başlayıp daha sonra Ayasofya Merkez Rüştiyesi’ne (orta okul) gitti. Yetiştiği entelektüel çevre dolayısıyla küçük yaşta klasik müziğe merak saran ve ailenin yakın dostu Tektaş ailesinin oğlu Ekrem beyden keman dersleri almaya başlayan Cevad Memduh, Nişantaşı Sultanisi’nde lise öğrenimine geçtikten sonra, devam etmekte olduğu YüksekTicaret Okulu’nu bırakarak, 1921 yılıda 19 yaşındayken yurtdışına müzik öğrenimi görmeye gitti.

            Bu tarihten sonra 1927 yılına kadar, önce Viyana’da bulundu; daha sonra Leipzig Devlet Konservatuvarı’nda, Franz Lizst’in en iyi öğrencilerinden biri olan Johannes Merkel, devrin tanınmış büyük bestecilerinden Stefan Krein,  ünlü müzikolog ve kompozitör Prof. Dr. Hermann Grabner ve zamanın daha başka ünlü teori hocaları ile müzik felsefesi ve müzik estetiği üzerine çalıştı; ayrıca Leipzig’de dünyanın en eski senfoni orkestrası olan Gewandhausorchester’ın ikinci Konsertmayster’i olan Hugo Hamann’ın öğrencisi olarak keman ve viyola çalıştı. Ülkesine döndükten sonra Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü de bitirdi ve böylece yüksek eğitimini geniş bir perspektif içinde tamamlamış oldu.    

            1927 yılında yurda döndükten sonra,  İstanbul’da Sanayii Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi)’nde kısa bir süre  görev aldıktan sonra, önce Ankara Erkek Lisesi’nde müzik öğretmeni, sonra da Ankara’da Musiki Muallim Mektebi’nde teori öğretmeni olarak göreve başladı. 1930-35 arası Gazi Terbiye Enstitüsü’nde sanat ve müzik tarihi öğretmenliği, 1950-70 arası Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda sanat tarihi ve estetik öğretmenliği yaptı. 1960 yılından başlayarak emekli olduğu 1967’ye kadar da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda sanat tarihi, opera tarihi ve estetik dersleri verdi. Emekliliğinden sonra kendini yazı hayatına daha yoğun bir biçimde vererek müzikoloji alanında ülkesine önemli eserler kazandırdı. 1979 yılında, 52 yıl boyunca eğitici, bürokrat ve sanat adamı olarak görev yaptığı Ankara’dan ayrılıp doğum yeri olan İstanbul’a geri dönerek, 1983-1993 yılları arasında, Bakanlar Kurulu kararıyla, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans düzeyinde sanat felsefesi ve müzik estetiği konularında dersler verdi. 1988’de aynı üniversite tarafından kendisine “fahri profesörlük” unvanı verildi.

            Cevad Memduh Altar, eğitmenlik görevinin yanı sıra yönetici olarak, 1935 yılından başlayarak emekli olduğu 1967 yılına kadar Ankara’da sırasıyla şu görevlerde bulundu: Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü (1935), Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Şube Müdürü (1943), aynı Genel Müdürlükte Radyo Dairesi Müdürü (1944), aynı Genel Müdürlükte Genel Müdür Yardımcısı (1945), Devlet Tiyatrosu ve Operası Genel Müdürü (1951), Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü (1954), Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür Vekili (1954), TRT Genel Müdür Program ve Haber Yardımcısı (1964).

            Cevad Memduh Altar, sanat tarihçisi ve müzikolog kimliğiyle 1927’den itibaren Ankara’da şahsen tanıma şansına eriştiği Atatürk’ün direktifleri altında, Ankara Devlet Konservatuvarı, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi gibi sanat kurumlarının kuruluş çalışmalarına, Paul Hindemith, Karl Ebert, Ernst Praetorius gibi dünya çapında Alman uzmanlarla birlikte etkin bir biçimde katılarak ülkenin kültür hayatına uzun yıllar hizmet etti. 1939-1950 yılları arasında Ankara Radyosu’nda “İzahlı Müzik” programları hazırlayarak çok sayıda radyo ve TV programına müzik tarihçisi olarak katkıda bulundu; bu programları sayesinde Türkiye’deki klasik müzik dinleyici kitlesinin çekirdeğinin oluşturulmasına büyük katkısı oldu.

            Cevad Memduh Altar, ayrıca önemli bir araştırmacı olarak Venedik, Viyana, Vatikan, Berlin, Varşova ve Saraybosna’daki devlet arşivlerinde Türk kültürüyle ilgili incelemelerde bulundu; uluslararası ve ulusal kongrelerde, sempozyumlarda, seminerlerde ve toplantılarda müzik ve sanatla ilgili çeşitli konularda çok sayıda konferanslar verdi, bildiriler sundu; bunların birçoğu yurtdışında yayımlandı. 1927 yılından başlayarak ömrünün son yıllarına kadar, evrensel değerdeki klasik müziğin ve sanatın Türkiye’de kurumsallaşması ve tanınıp sevilmesi amacıyla kültür, müzik ve sanat ağırlıklı konularda kitaplar, araştırma yazıları, bildiriler yazdı, müzik ve sanat, tarih ve felsefe konularında sayısız makaleler yayımladı, konferanslar verdi; davetli olarak gittiği ülkelerdeki gezileriyle ilgili izlenimleri gazetelerde yayımlandı; ayrıca çeşitli çeviriler yaptı. Böylece Altar’ın 1927-1993 yılları arasında 66 yıl süren yoğun bir çalışma yaşamı oldu. Kültüre adanmış uzun yaşamı boyunca çeşitli vesilelerle tanıdığı ulusal ve uluslararası çaptaki çok önemli şahsiyetlerle tanışıp görüşerek ilişkilerini kişisel ve mesleki açıdan yıllarca sürdürdü.

            UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu kurucu üyesi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi aslî üyesi olan Altar, Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın davetiyle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunda da aktif görev alarak Vakıf Senedi’ni aylarca süren titiz ve ileri görüşlü bir çalışmayla bizzat hazırladı; 1986-1993 yılları arasında bu vakfın yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

            Cevad Memduh Altar, kültür alanındaki hizmetlerinden dolayı Fransa’nın Officier d’Académie Nişanı’na, Federal Almanya’nın Schiller Madalyası’na ve Türkiye’de Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın ilk Altın Onur Ödülü Madalyası’na layık görüldü.

            Cevad Memduh’un kişisel meraklarının arasında, kültür ve sanat dünyanın ünlü kişilerinin el yazılarını ve imzalarını toplamak, uzayla ilgili çalışmaları izleyip gazete ve dergi kupürlerini biriktirmek ve felsefî konularda kitaplar okuyup bu türden düşünceleri üzerinde makaleler yazmak da vardı.

            Almanya’da evlendiği eşi Johanna Schumann’ı Türkiye’ye döndükten bir süre sonra bir hastalık sonucu kaybeden Cevad Memduh, 1933 yılında Hariciye memurlarından Sefa Feyzi beyin kızı Zeynep hanımla evlendi; 62 yıl süren mutlu bir evliliğin aile reisi olan Cevad Memduh’un 1939’da kızı Ayşe, 1943’te kızı İnci, 1945’te de oğlu Ahmet doğdu. Erol, Yasemin ve Mehmet adlarında üç torun sahibi olan Altar, büyük özverilerle Türkiye’nin sanat ve kültür hayatına adanarak dolu dolu yaşanmış 93 yıllık bir ömrün sonunda, 24 Mart 1995 günü aramızdan ayrıldı.

(Hazırlayan: İnci Kut, Ocak 2011)
Katıldığı ve bildiri sunduğu kongreler

 • Uluslararası Radyo Üniversitesi Kongresi, Strasbourg, 1951
 • Mozart'ın 200. Doğum Yılı Kongresi, Viyana, 1956
 • Uluslararası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1959
 • Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) VIII. Kongresi, Tel Aviv, 1963
 • Uluslararası II. Türk Sanatları Kongresi, Venedik, 1963
 • Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) IX. Kongresi, Prag, 1966
 • Avrupa Yayın Birliği Kongresi, Madrid, 1967
 • IV. Giuseppe Verdi Kongresi, Chicago, 1974
 • I. Müzik Kurultayı, İstanbul, 1988
 • I. Opera ve Bale Kongresi, İstanbul, 1989

Yayınlanmış Eserleri

Kitapları ve inceleme yazıları:

 • Goethe, Musiki Hayatı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932
 • Goethe ve Sanatı, Varoğlu Yayınları, İstanbul, 1944
 • Georges Bizet ve Carmen Operası, Kültür Basın ve Yayın Kooperatifi, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1948
 • Sanat Yolculukları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953 (genişletilmiş yeni baskısı: Pan Yayınları, İstanbul, 2006)
 • Ludwig van Beethoven, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953
 • Opera Tarihi, 4 cilt, I. ve II. ciltler: Millî Eğitim Basımevi, 1970, 1975; 4 cilt birden: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1981, 1982, 1989; yenilenmiş yeni baskısı: Pan Yayınları, İstanbul, 2000; I. cilt: Pan Yayınları, İstanbul, 2010,  II. cilt, Pan Yayınları, İstanbul, 2011
 • Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1981
 • Paul Hindemith ile Karşılaşmam, Ankara Alman Kültür Merkezi yayını, Ankara, 1984
 • Sanat Felsefesi Üzerine, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996, ikinci basım Pan Yayınları, İstanbul, 2009

Uluslararası kongrelerde sunduğu ve yayımlanmış bildirileri

Mozart Im Lichte Osmanisch-Österreichischer Beziehungen Beziehungen (Mozart, Osmanlı-Avusturya İlişkileri Açısından), Mozart'ın 200. Doğum yılı nedeniyle Avusturya Sanatlar Akademisi tarafından Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen kongre, Viyana, 1956 (yayınlandığı dergiler: Breicht über den Internatıonalen Musikwissenschaftlichten Kongress, Wien, Mozart Jahr 1956, Verlag Hermann Böhlaus Nachfg / Graz-Köln 1958; Revue Belge de Musicologie, publiée avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique, Vol. X, fasc. 3-4, Bruxelles 1956)

Osmanoğullarının ilk imar teşebbüslerine dair Bizans ve Batı kaynaklarında görülen bazı tezatlar, Uluslararası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara 1959 (yayınlandığı dergiler: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Kongre Tebliğleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1962; yabancı dillere çeviri baskısı: Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1961)

La création artistique dans la technologie moderne (Modern teknolojide sanat yaratıcılığı), Uluslar arası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA)'nın VIII. Kongresi, Tel Aviv 1963

Le point culminant de l'unique dimention dans la miniature, la poésie et la musique turques anciennes (Türk minyatürü, divan şiiri ve Türk musikisinde tek boyutun zirvesi), Uluslararası II. Türk Sanatları Kongresi, Venedik 1963 (yayınlandığı dergiler: II. Congresso Internazionale di Arte Turca, Venezia 1965; Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, Napoli 1965)

Liberté de la critique dans l'art (Sanatta eleştiri özgürlüğü), Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Kongresi, Prag 1966

Giuseppe Verdi and his Works since the 1839 political and social reforms of Tanzimat in Turkey (Türkiye'de Tanzimat'tan bu yana Giuseppe Verdi ve sanatı), Instituto di Studi Verdiani (Parma) tarafından düzenlenen IV. Giuseppe Verdi Kongresi, Chicago 1974

Yabancı ülkelerde veya Türkiye'de verdiği ve yayınlanmış konferansları

Chopin et la Turquie (Chopin ve Türkiye), Polonya Chopin Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası IV. Chopin Piyano Konkuru, Varşova 1949 (yayınlandığı gazete ve dergi: Ulus gazetesi, Ankara 1949; Lehçe olarak: Buch Muzyczny NR 16(94), Krakow 1949)

Ludwig van Beethoven , ölümünün 125. yıldönümü vesilesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen anma toplantısında verdiği konferans, 1952

Le développement de l'art et la culture depuis la reforme d'Atatürk d'Atatürk (Atatürk reformlarından bu yana kültürde ve sanatta gelişim), A.B.D.'nin davetlisi olarak Sloane House, New York, Agnes Scott College, Atlanta 1954

Entwicklung der Musik in der Türkei (Türkiye'de müziğin gelişimi), Hammer-Purgstall-Gesellschaft'ın davetlisi olarak, Viyana 1959 (yayınlandığı dergi: Mittellungsblat der Hammer-Purgstall-Gesellschaft, Wien 1959)

Le développement et la progression des arts en Turquie depuis la réforme politique et sociale de 1839 jusqu'à nos jours (Türkiye'de Tanzimat'tan bu yana güzel sanatların gelişimi), Strasbourg Üniversitesi, Pasteur Salonu, 1967 (yayınlandığı dergi: Turcica I, Institut de Turcologie de la Faculté des Lettres et Science Humaines de Strasbourg, Département d'Orientalisme, 1967)

Paul Hindemith ile karşılaşmam, 25-29 Nisan 1983'te Ankara Alman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hindemith Haftası için (Türkçe ve Almanca metinleri aynı merkez tarafından basılmıştır, Ankara 1984)

Öteki Yayınlar

1930-1994 yılları arasında çeşitli dergi ve yayınlarda çıkan sayısız makale ve anı yazıları bulunmaktadır. Bu nedenle Basın Şeref Kartı'na layık görülmüş olan Cevad Memduh'un yazılarının yer aldığı başlıca gazete ve dergiler şunlardır:

Gazeteler: • İstanbul • Zafer • Ulus • Milliyet • Cumhuriyet
Dergiler: • Radyo Dergisi • Orkestra • SED Sanat•Edebiyat • Meydan • Türkiye Fikir ve Kültür Derneği Bülteni • Mimar Sinan Dergisi • Millî Kültür • Gösteri • TBMM Dergisi • Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi • Millî Eğitim Dergisi • TÜBİTAK Dergisi

Çevirileri

 • Armoni (Harmonielehre), Prof. Dr. Johannes Merkel, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929
 • Kontrpuan (Kontrapunkt), Prof. Johannes Merkel, Devlet Matbaası, İstanbul, 1930
 • Bastien und Bastienne operası librettosu, birinci perde prozodik çevirisi: Cevad Memduh Altar, Necil Kâzım Akses, Ferit Alnar, Celal Emrem, 1938
 • Nora, Bebeğin Evi, Henrik İbsen (Monografik bir inceleme metni ile, 1. baskısı: Maarif Basımevi, İstanbul, 1942; 2. baskısı: Maarif Basımevi, İstanbul, 1959; 3. baskısı: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977)
 • John Gabriel Borkman, Henrik İbsen (Monografik bir inceleme metni ile, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1951)
 • Madam Butterfly operası librettosu, prozodik çeviri: Necil Kâzım Akses, Hasan Ferit Alnar, Cevad Memduh Altar, Celalettin Emrem (1941)
 • Palyaço operası librettosu, prozodik çeviri: Nurullah Şevket Taşkıran, Cevad Memduh Altar (1949)
 • 9. Senfoni, Beethoven, koral bölüm prozodik çevirisi: Nurullah Şevket Taşkıran, Cevad Memduh Altar (1952)