Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ESERLERİBASILI KİTAPLAR

Goethe, Musiki Hayatı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932

Çocukluk hayatı ve tahsil seneleri; Weimar seneleri; zamanının musikişinaslarıyla teması ve onlara tesiri; Goethe ve Viyana klasikleri; Goethe ve Beethoven; Goethe ve ilk romantikler; Goethe'nin musiki hakkındaki hüküm ve görüşleri; Goethe ve programlı musiki; Goethe ve Richard Wagner; Goethe ve modern programlı musiki; Goethe ve son romantikler (klasisizm); Goethe ve yeni zamanlar; Goethe ve bugün

Büyük Hali
Goethe, Musiki Hayatı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932

Goethe ve Sanatı, Varoğlu Yayınları, İstanbul, 1944

Goethe ve San'atı: Şairin müzikli dram sanatındaki rolü

Büyük Hali
Goethe ve Sanatı, Varoğlu Yayınları, İstanbul, 1944

Georges Bizet ve Carmen Operası, Kültür Basın ve Yayın Kooperatifi, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1948

Carmen'e dair, konusu; Bizet'ye dair; Son söz

Büyük Hali
Georges Bizet ve Carmen Operası, Kültür Basın ve Yayın Kooperatifi, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1948

Sanat Yolculukları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953

Sanat Yolculukları (1953): Musiki sanatında mânâ ve ifade; Tarihte müzik bayramları; Keman dört yüz yaşında; Johann Sebastian Bach'a dair; Sanatkâr unutulur mu?; Tarihte sanatkâr; Gluck ve opera sanatında yenilik; Joseph Haydn'a dair; Mozart'ın hayatına bir bakış; Geçmişe doğru yolculuk; Carl Maria von Weber; Robert Schumann'a dair; Romantik ifade; Hector Berlioz; Richard Wagner ve devrinin filozofları; Yeni zamanlarda opera ve millî çığırlar; Georges Bizet ve sanatı; Edward Grieg ve sanatı; Sanat arkadaşlıkları; Richard Strauss ve romantizm; Doğudan batıya sanat

Büyük Hali
Sanat Yolculukları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953

Ludwig van Beethoven, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953

Beethoven: Beethoven'dan önce Bonn; İlk intibalar; Ren'den Tuna'ya göç ve mücadele yılları,; Tenevvür ve yükseliş,; Olgunluk çağları ve hayat sonu

Büyük Hali
Ludwig van Beethoven, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953

Opera Tarihi (tek cilt), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1970

Opera Tarihi, 1970 (tek cilt): Giriş, İtalya müzik Rönesans'ında operanın başlangıcı; Almanya'da ilk opera; Fransa'da Jacques Fromental Elie Halévy; Almanya'da XIX. yüzyılda romantik-komik opera (Spiel-Oper) türü ve bellibaşlı bestecileri; Almanya'da romantik-operayı izleyen dönem ve bestecileri (Johann Joseph Abert, Albert Hermann Dietrich, Karl Ludwig, Amand Mangold, Franz von Holstein); Fransa'da Hector Berlioz, tür değişimi ve Berlioz orkestrası, Benvenuto Cellini, Faust'un Laneti (Damnation de Faust), Beatris ve Benedikt (Beatrice et Bénédict), Truvalılar (Les Troyens); Almanya'da Richard Wagner ve müzik sanatında Yeni Romantik tür

Büyük Hali
Opera Tarihi (tek cilt), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1970; I. ve II. ciltler: 1974, 1975; 4 cilt birden: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1981, 1982, 1989; yenilenmiş yeni baskısı: Pan Yayınları, İstanbul, 2000; I. cilt: Pan Yayınları, İstanbul, 2010
Büyük Hali
Opera Tarihi (tek cilt), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1970; I. ve II. ciltler: 1974, 1975; 4 cilt birden: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1981, 1982, 1989; yenilenmiş yeni baskısı: Pan Yayınları, İstanbul, 2000; I. cilt: Pan Yayınları, İstanbul, 2010

Opera Tarihi (4 cilt); I. ve II. ciltler: 1974, 1975; 4 cilt birden: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1981, 1982, 1989; yenilenmiş yeni baskısı: Pan Yayınları, İstanbul, 2000; I. cilt: Pan Yayınları, İstanbul, 2010

Opera Tarihi, 1975, 1981, 1982 (4 cilt):

Cilt I
- Giriş, İtalyan müzik Rönesans'ında operanın başlangıcı; Almanya'da ilk opera; Fransa'da Jacques Formental Elie Halévy; Almanya'da XIX. yüzyılda romantik-komik opera (Spiel-Oper) türü ve bellibaşlı bestecileri; Almanya'da romantik-operayı izleyen dönem ve bestecileri (Johann Joseph Abert, Albert Hermann Dietrich, Karl Ludwig, Amand Mangold, Franz von Holstein); Fransa'da Hector Berlioz, tür değişimi ve Berlioz orkestrası, Benvenuto Cellini, Faust'un Laneti (Damnation de Faust), Beatris ve Benedikt (Beatrice et Bénédict), Truvalılar (Les Troyens); Almanya'da Richard Wagner ve müzik sanatında Yeni Romantik tür;

Cilt II – Giriş; 19. yüzyıl opera sanatında Richard Wagner'in yeri; Yaratıda Wagnercilik ve Wagner'e eleştiri; Yeni Alman Müzik Çığırı'nın kuruluşu ve belli başlı yaratıcıları; Wagner döneminin öteki bestecileri; Mythos ve Verismus; İtalyan operasında 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki Verdi öncesi dönem ve bu dönemin ünlü ustaları; 19. yüzyıl İtalyan opera sanatında Giuseppe Verdi, Verdi operalarının yorumu ve literatürdeki yeri; İtalyan operasında 18. ve 19. yüzyıl arasındaki Verdi döneminin son bestecileri ve geleneksel türde tükeniş; Fransa'da opera sanatının 19. yüzyıldan çağımız başlarına kadar oluşum ve gelişimi, bu dönemin değişik güç ve nitelikteki bestecileri ve eserleri, Musiquette'den operete geçiş, ilk operatin vatanı Paris; 19. yüzyıl boyunca İtalyan, Alman-Avusturya ve Fransız operalarının etkisiyle oluşup gelişen ulusal operalar;

Cilt III – Opera sanatında modernleşme (Giovane Scuola Italiana – Genç İtalyan Okulu) ve Verismo bestecileri; İtalyan operasında Verismo dışı oluşumlar ve modernleşme akımları (Arte di Avanguardia), İtalya'da oniki-ton tekniği; 20. yüzyıl müzik sanatında yenilenme (tonaliteden atonaliteye geçiş, oniki-ton tekniği, oniki-ton tekniğine zıt anlamda yenilenme); Fransa'da modern opera; İgor Strawinsky, müzikli sahne edebiyatı ile opera sanatına katkısı ve bellibaşlı eserleri; Richard Strauss ve Alman opera sanatında Geç-Romantizm, bestecinin hayatından yankılar, sanatının özellikleri ve Lirik-Dram literatürüne katkısı; Alman ve Avusturya ortak kültüründe opera ve Richard Strauss döneminin değişik eğilimli bestecileri;

Cilt IV
– Orta Avrupa kültüründe operet sanatı; 19. yüzyıl sonları opera sanatına ve 20. yüzyıl operasına katkıda bulunan ulusal operalar; 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılda Birleşik Amerika'da müzik ve müzikli sahne sanatı; Kuzey ve Güney Yugoslavya ile öteki Balkan ülkelerinde opera; Türkiye'de opera

Büyük Hali
Opera Tarihi (Cilt I) 1974
Büyük Hali
Opera Tarihi (Cilt I Arka Kapak) 1974
Büyük Hali
Opera Tarihi (Cilt II) 1975
Büyük Hali
Opera Tarihi (Cilt II Arka Kapak) 1975
Büyük Hali
Opera Tarihi (Cilt III) 1981
Büyük Hali
Opera Tarihi (Cilt IV) 1982

Opera Tarihi, 1989 (4 cilt)


Cilt I – Giriş; İtalyan müzik Rönesansı'nda operanın başlangıcı; Almanya'da ilk opera; Fransa'da ilk opera; İngiltere'de ilk opera; Orta Avrupa'da ilk melodram sanatı; Almanya'da opera ve Georg Friedrich Händel; İtalyan operasının yenileyicisi: Christoph Willibald Ritter von Gluck; Viyana Klasikleri döneminde opera sanatı; Yeni Çağ'ın müzik sanatında romantik yaratış ve opera türünde gelişim; İtalya'da romantik-opera ve bu türün önemli bestecileri; Fransa'da romantik-opera ve bu türün ünlü bestecileri; Almanya'da romantik-opera ve bu türün ünlü bestecileri; Fransa'da Jacques Fromental Elie Halévy; Almanya'da XIX. yüzyılda romantik komik-opera türü ve bellibaşlı bestecileri; Almanya'da romantik komik-operayı izleyen dönem ve bestecileri; Fransa'da Hector Berlioz, tür değişimi ve Berlioz Orkestrası, Berlioz operaları; Almanya'da Richard Wagner ve müzik sanatında yeni romantik tür; Richard Wagner'in XIX. yüzyıl Orta Avrupa sanatında yeri, yaratıda Wagnercilik ve Wagner'e eleştiri, Yeni Alman Müzik Çığırı'nın kuruluşu ve bellibaşlı yaratıcıları, Wagner döneminin öteki bestecileri, Mythos ve Verismus;

Cilt II – İtalyan operasında XVIII. ve XIX. yüzyıllar arasındaki Verdi-öncesi dönem ve bu dönemin ünlü ustaları; XIX. yüzyıl İtalyan opera sanatında Giuseppe Verdi, Verdi operalarının yorumu ve literatürdeki yeri; İtalyan operasında Verdi döneminin son bestecileri ve geleneksel türde tükeniş; Fransa'da opera sanatının XIX. yüzyıldan çağımız başlarına kadar oluşum ve gelişimi ve bu dönemin bestecileri; XIX. yüzyıl boyunca İtalyan, Alman-Avusturya ve Fransız operalarının etkisiyle olgunlaşıp gelişen öteki ulusal operalar;

Cilt III – Opera sanatında modernleşme: Genç İtalyan Ekolü ve Verismo türü; İtalyan operasında Verismo dışı oluşumlar ve modernleşme akımları; XX. yüzyıl müzik sanatında yenilenme; Fransa'da modern opera; İgor Stravinsky; Richar Strauss ve Alman opera sanatında geç-romantizm; Alman ve Avusturya ortak kültüründe opera ve Richard Strauss döneminin değişik eğilimli bestecileri;

Cilt IV – Orta Avrupa kültüründe operet sanatı (Viyana-Budapeşte, Berlin); XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl opera sanatına katkıda bulunan ulusal operalar; XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyılda A.B.D.'de müzik ve müzikli sahne sanatı; Balkan ülkelerinde opera; Türkiye'de opera; XIX. yüzyıl sonlarından günümüze kadar müzik ve müzik dışı alanlarda zirveler; operanın insan sesiyle orantılı gelişimi ve ses pedagojisi

Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt I)
Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt II)
Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt III)
Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt IV)

Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1981

Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme

Büyük Hali
Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1981

Paul Hindemith ile Karşılaşmam, Ankara Alman Kültür Merkezi yayını, Ankara, 1984

Paul Hindemith ile Karşılaşmam – Meine Begegnung mit Paul Hindemith

Büyük Hali
Paul Hindemith ile Karşılaşmam, Ankara Alman Kültür Merkezi yayını, Ankara, 1984

Sanat Felsefesi Üzerine, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996

Sanat Felsefesi Üzerine: I. Genel Estetik – Güzel ve güzellik üzerine; Sanat yaratıcılığında altı temel öge; Güzel sanatları estetik yorum ve yargı açısından bölümleme denemeleri; Sanatta romantizm ve klasisizm; II. Müzik Estetiği – Güzel sanatların oluşturduğu estetik yargı ve anlamı; özel estetikler ve müzik estetiği; Estetik Düşünce, Yorum ve Yargı'yı bağımsız bir felsefe kolu olarak yönlendiren büyük düşünürler; Sesin yapısal (bedensel) özellikleri; Akılsal Dinamizm'in üçlü temel ilkesi: Neden, Amaç ve Hedef'in sanat yaratıcılığındaki önemi; III. Önemli kavramlar ve iki mektup – Yedi kavram üzerine; İki mektup (Bettine Brentano'nun Goethe'ye yazdığı mektup; Goethe'nin Bettine Brentano'ya cevabı)

Büyük Hali
Sanat Felsefesi Üzerine, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996
Büyük Hali
Sanat Felsefesi Üzerine, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996

Opera Tarihi 2000(4 cilt) Pan Yayınları, İstanbul, 2010

Opera Tarihi, 2000 (4 cilt), 2000; I. cilt, 2010; II. cilt 2011

Cilt I – Giriş; İtalyan müzik Rönesansı'nda operanın başlangıcı; Almanya'da ilk opera; Fransa'da ilk opera; İngiltere'de ilk opera; Orta Avrupa'da ilk melodram sanatı; Almanya'da opera ve Georg Friedrich Händel; İtalyan operasının yenileyicisi: Christoph Willibald Ritter von Gluck; Viyana Klasikleri döneminde opera sanatı; Yeni Çağ'ın müzik sanatında romantik yaratış ve opera türünde gelişim; İtalya'da romantik-opera ve bu türün önemli bestecileri; Fransa'da romantik-opera ve bu türün ünlü bestecileri; Almanya'da romantik-opera ve bu türün ünlü bestecileri; Fransa'da Jacques Fromental Elie Halévy; Almanya'da XIX. yüzyılda romantik komik-opera türü ve bellibaşlı bestecileri; Almanya'da romantik komik-operayı izleyen dönem ve bestecileri; Fransa'da Hector Berlioz, tür değişimi ve Berlioz Orkestrası, Berlioz operaları; Almanya'da Richard Wagner ve müzik sanatında yeni romantik tür; Richard Wagner'in XIX. yüzyıl Orta Avrupa sanatında yeri, yaratıda Wagnercilik ve Wagner'e eleştiri, Yeni Alman Müzik Çığırı'nın kuruluşu ve bellibaşlı yaratıcıları, Wagner döneminin öteki bestecileri, Mythos ve Verismus;

Cilt II – İtalyan operasında XVIII. ve XIX. yüzyıllar arasındaki Verdi-öncesi dönem ve bu dönemin ünlü ustaları; XIX. yüzyıl İtalyan opera sanatında Giuseppe Verdi, Verdi operalarının yorumu ve literatürdeki yeri; İtalyan operasında Verdi döneminin son bestecileri ve geleneksel türde tükeniş; Fransa'da opera sanatının XIX. yüzyıldan çağımız başlarına kadar oluşum ve gelişimi ve bu dönemin bestecileri; XIX. yüzyıl boyunca İtalyan, Alman-Avusturya ve Fransız operalarının etkisiyle olgunlaşıp gelişen öteki ulusal operalar;

Cilt III – Opera sanatında modernleşme: Genç İtalyan Ekolü ve Verismo türü; İtalyan operasında Verismo dışı oluşumlar ve modernleşme akımları; XX. yüzyıl müzik sanatında yenilenme; Fransa'da modern opera; İgor Stravinsky; Richar Strauss ve Alman opera sanatında geç-romantizm; Alman ve Avusturya ortak kültüründe opera ve Richard Strauss döneminin değişik eğilimli bestecileri;

Cilt IV – Orta Avrupa kültüründe operet sanatı (Viyana-Budapeşte, Berlin); XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl opera sanatına katkıda bulunan ulusal operalar; XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyılda A.B.D.'de müzik ve müzikli sahne sanatı; Balkan ülkelerinde opera; Türkiye'de opera; XIX. yüzyıl sonlarından günümüze kadar müzik ve müzik dışı alanlarda zirveler; operanın insan sesiyle orantılı gelişimi ve ses pedagojisi

Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt I)
Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt II)
Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt III)
Büyük Hali
Opera Tarihi 2000 (Cilt IV)

Sanat Yolculukları (genişletilmiş yeni baskısı), Pan Yayınları, İstanbul, 2006

Sanat Yolculukları, 2006: Müzik sanatında anlam ve ifade; Tarihte müzik festivalleri; Keman beş yüz yaşında; Johann Sebastian Bach'a dair; Sanatçı unutulur mu?; Tarihte bir sanatçı; Gluck ve opera sanatında yenilik; Joseph Haydn'a dair; Mozart'ın hayatına bir bakış; Geçmişe doğru bir yolculuk; Carl Maria von Weber; Robert Schumann üzerine; Romantik ifade; Hector Berlioz; Richard Wagner ve döneminin iki filozofu; Yeni zamanlarda opera ve ulusal çığırlar; Georges Bizet ve sanatı; Edvard Grieg ve sanatı; Sanat dostlukları; Richard Strauss ve romantizm; Doğudan batıya sanat; Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde Mozart; Ludwig van Beethoven; Goethe ve müzikli dram sanatı

Büyük Hali
Sanat Yolculukları (genişletilmiş yeni baskısı), Pan Yayınları, İstanbul, 2006
Büyük Hali
Sanat Yolculukları (genişletilmiş yeni baskısı), Pan Yayınları, İstanbul, 2006 (Arka Kapak)

Sanat Felsefesi Üzerine Pan Yayınları, İstanbul, Birinci baskı: 2009, İkinci baskı: 2013

Sanat Felsefesi Üzerine, 2009: I. Genel Estetik: Güzel ve güzellik üzerine; Sanat yaratıcılığında altı temel öğe; Güzel sanatları, estetik yorum ve yargı açısından bölümleme denemeleri; Sanatta romantizm ve klasisizm; II. Müzik Estetiği: Güzel sanatların oluşturduğu estetik yargı ve anlamı, özel estetikler ve müzik estetiği; Estetik-düşünce-yorum ve –yargı'yı bağımsız bir felsefe kolu olarak yönlendiren büyük düşünürler; Sesin yapısal (bedensel) özellikleri; Akılsal dinamizm'in üçlü temel ilkesi: neden, amaç ve hedef'in sanat yaratıcılığındaki önemi; Yedi kavram üzerine; İki mektup.

Büyük Hali
Sanat Felsefesi Üzerine (yeni baskı), Pan Yayınları, İstanbul, 2009
Büyük Hali
Sanat Felsefesi Üzerine (yeni baskı), Pan Yayınları, İstanbul, 2009