Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español
Bir ülkenin iyi yönetilip yönetilmediğini ve iyi eğitilip eğitilmediğini mi öğrenmek istiyorsunuz? O ülkenin müziğini dinleyiniz! / Kong-fu-tse (Konfüçyüs) (Çinli düşünür, M.Ö. 551-479)

ESERLERİDERS NOTLARI

Görsel sanatlarda Barock (Barok) türde meydana getirilmiş bulunan eserlerle ilgili dönem, İtalya’da Yüksek Rönesans (Cinquecento) döneminin yaratıda en parlak, en üst aşamaya eriştiği tarihte, sanat tarihindeki yerini almaya başlamıştır.
Müziğin oldukça dinamik bir gelişim dönemi içinde, Barok Müzik terimi ile nitelendirilen ve 1600 yılından 1750 yılına kadar kesintisiz sürüp giden 150 yıllık bir süreye egemen olması, alabildiğine zengin, renkli ve olağanüstü anlamlı bir yaratış türünün meydana gelmesine imkân sağlamıştır. Müzik sanatında çoğunlukla Polifonik (Polyphonique) [çoksesli] stile yön veren bu dönem, müzik tarihinde Ön-Klasikler Dönemi (Pré-Classique’ler) ya da Bas-Şifre-Çağı (Bas-Chiffré) olarak da adlandırılmaktadır.