Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / WANDA LANDOWSKA

Restout mektup (16.10.1959)WANDA LANDOWSKA                                                                                                     Lakeville, Conn.
                                                                                                                              Tel: Hemlock 5-9308

 

Bay Cevad Memduh ALTAR
Hatay sokak 17 B, D.2
ANKARA-YENİŞEHİR
Türkiye
16 Ekim 1959

 

Sayın Bay Altar:

            Ayşe’yle ben, onun Türkiye Radyosu için yaptığı birinci programın kaydını henüz tamamlamış bulunuyoruz. Bunu yapmak için RCA Victor’un yeni yayınladığı ve saygıdeğer Wanda Landowska’mızın kaydetmiş olduğu en son eserleri içeren “Anma Plağı”nı bekledik. Onun parçalarının bazılarını Türk dinleyicisine dinletmenin çok özel bir ilgi uyandıracağını düşündük. Bu plak, aynı zamanda kaydedilen eserler hakkında bizzat Madame Landowska tarafından okunmuş yorumlar da içeriyor ve öyle sanıyorum ki ülkenizdeki Wanda Landowska hayranları onun sesini duyunca herhalde heyecanlanacaklardır. Ancak bunun için Ayşe’nin İngilizce olan o metnin çevirisini de vermesi gerekiyor, bu da programın uzamasına neden oluyor. Bu  programa 30 dakika ayırmanızın mümkün olup olmadığını bilmediğimiz için, manyetik ses bandını iki şekilde kullanılabilecek şekilde hazırladık, ya:

1. Ayşe’nin 4.44 dakika süren “konuşma”sının ardından “Anma Plağı”ndaki parçaların bazılarının çalınacağı 15 dakikalık bir program, ya da:

2. 30 dakikalık bir program, ki bu durumda Ayşe’nin “konuşma”sına Wanda Landowska’nın metninin Ayşe tarafından okunan çevirisini de içeren manyetik bandın tamamının eklenmesi yeterli olacaktır. Daha sonra dinletilecek olan eserler ek bazı parçaları da içerebilir.

Dinletilecek olan parçaların seçimi konusunda aşağıdakileri önermek istiyorum: (*)

I. Grup: (15 dakikalık program için)
Senfoni No 1, Do majör (l.20 d.)                   1. yüz, 1. parça
Envansiyon No 8, Fa majör (l d.)                   2. yüz, 5. parça (birinci yarı)
Senfoni No 2, Do minör (2.05 d.)                   1. yüz, 2. parça
Senfoni No 5, Mi diyez majör (3.12 d.)           1 yüz, 3. parça
Envansiyon No 5, Mi diyez majör (l.20 d.)       2. yüz, 3. parça

II. Grup (30 dakikalık program için I. Grup eserlere eklenecek)
Senfoni No 13, La minör (2.50 d.)                   1. yüz, 5. parça
Envansiyon No 12, La majör (1.15 d.)             2. yüz, 7. parça (birinci yarı)
Envansiyon No 3, Re majör (l.26 d.)                2. yüz, 2. parça (birinci yarı)
Senfoni No 15, Si minör (2.23 d.)                    1. yüz, 7. parça

(*) ki doğrudan doğruya plaktan çalınabilir

            Ayşe’nin dün kaydettiği manyetik bandı hemen bugün size gönderiyorum ve çok sevgili Wanda Landowska’mızın anısına size sunmaktan mutluluk duyduğum “Anma Plağı”nı da yanına katıyorum.

            Aziz Bay Altar, bu şekilde düşünülmüş olan programın hoşunuza gidip gitmediğini bana bildirirseniz size çok müteşekkir kalacağım.

            Ayşe’yle ben, bir sonraki programı klavsenin kendisinin tanımına ayırmayı ve çeşitli bant kayıtlarının içerdiği parçalarla ve daha başka pek çok imkânlarla anlatmayı düşündük.

            Üçüncü programa gelince, bunu herhalde Bach’ın o anıtsal eserine ayırmak gerekir, yani 18. yüzyıl klavsen müziğinin tümünü içinde barındıran Le Clavier Bien Tempéré’ye. Bu eserin bant kaydı aynı zamanda Wanda Landowska’nın bir şaheseriydi. Onu kendisi için bir “last Will and Testament” (son arzu ve vasiyet) olarak kabul ediyordu.

            Bir dahaki iki programı 15er dakikayla mı sınırlamalıyız? yoksa 30 dakikaya kadar uzatabilir miyiz?

            En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, aziz beyefendi.

 

                                                                                  Denise Restout