Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / WANDA LANDOWSKA

Landowska mektup (1.4.1959)WANDA LANDOWSKA                                                                                         Lakeville, Conn.
                                                                                                                       Tel: Hemlock 5-9308

 

Bay Cevad Memduh ALTAR
Hatay Sokak 17 B D.2
ANKARA, Yenisehir
TÜRKİYE

                                                                                                                           1 Nisan 1959

 

Muhterem ve aziz dostum,

            11 Mart tarihli mektubunuza candan teşekkür ederim. Pleyel marka iki klavseni sonunda edinebildiğinizi öğrendiğime çok sevindim.

            Ayşe Savaşır A.B.D.’de bir yıl daha kalabileceğini bana yeni bildirdi, ama Juilliard School’a yeni bir ders yılı için yazılmasını da istediğinizi anlattı. Ben buna çok şaşırdım.

            14 Ocak tarihli mektubumda size şöyle diyordum:
“...Ayşe’nin benim yönetimim altında yürütebildiği yoğun çalışma dönemi çok kısa. Juilliard School’daki çalışmaları o kadar büyük bir çaba gerektiriyor ki Ayşe’nin klavsen çalışmalarına yeterli derecede devam etmesine fırsat vermiyor. Ankara’da kendisini tayin edeceğiniz klavsen sınıfını üstlenmeye tam anlamıyla hazır olabilmesi için, kendini tamamen klavsene vererek, benim yanımda en az bütün bir yıl daha geçirmesi zaruridir. Onun tam olarak hazır olmasının sorumluluğunu ben ancak bu şekilde üstlenebilirim...”

            Bu noktada size yeniden ısrar etmekten başka çarem yok. Juilliard School’un sıradışı bir okul olduğunu söylemek gereksiz, ama Ayşe birinci sınıf bir klavsenci olmayı orada öğrenemez. Eski müziğin yorumu ve klavsen öğretimi, sizin de bildiğiniz gibi, son derece özel bir uzmanlık alanıdır.

            Benim adımı yeni bir klavsen sınıfına vermeyi ve bu sınıfın yönetimini Ayşe Savaşır’a emanet etmeyi istediğinizi bana bildirmiştiniz. Ben kendi açımdan Ayşe’yi bu göreve hazırlamayı kabul etmiştim, ama kendisini tamamen benim öğretimime vermesini mümkün kılacak koşulların da sağlanması gerekiyor. Juilliard School’daki son derece yoğun çalışmaları nedeniyle, benim derslerime lâyıkıyla hazırlanabilmesi için şimdiye kadar tatillerin dışında ne vakti oldu, ne de hali.

            Benim yanımda kendini yalnızca klavsen çalışmalarına vermek üzere bütün bir yıl geçiremeyecekse Ayşe’nın hazırlanmasından sorumlu olamayacağımı bir kere daha tekrarlayayım.

            Madame Gusta Goldschmidt’e gelince, öyle sanıyorum ki burada bir yanlış anlaşılma var. Ben size yalnızca Ayşe’nin Türkiye’ye dönüşünü beklerken onu Ankara’ya klavsen dersi vermeye çağırmanızı önermiştim. Ayşe’nin Madame Gusta Goldschmidt’in asistanı olması ve onun gözetimi altına verilmesi söz konusu değildir. Ayşe size söylediğim koşullar altında benimle birlikte çalışabilirse, kendisine verilecek olan sınıfı tek başına ve tam yetkiyle yönetebilir.

            Bütün bunları göz önüne alacağınızı umuyorum, hattâ bundan eminim; yakında sizden olumlu haberler almayı beklerken en içten duygularımın kabulünü rica ederim sevgili dostum.

 

                                                                                                                    Wanda Landowska