Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

BELGELERÇEŞİTLİ BELGELER

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
TÜRKİYE

 

Fransa Büyükelçiliği Türkiye Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunarak, 73047-125 sayılı ve 17 Kasım 1956 tarihli yazısına istinaden, bazı Fransız heykeltraşlarıyla buluşmakla görevli bir Türk delegasyonunun 16-21 Aralık tarihleri arasında Paris’te bulunacaklarının yetkili Fransız makamlarına haber verildiğini bildirmekle şeref duyar.

Büyükelçiliğimiz, delegasyonun bağlantı kurmasını kolaylaştırmak amacıyla, Paris’e vardıklarında 78 Rue de Lille, Paris 7e adresinde (Tel. İNV.84-40) Bay Ph. Erlanger ile temasa geçmesinin ilgililere bildirilmesini de Bakanlıklarından rica eder.

Fransa Büyükelçiliği bu vesileyle Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını sunar.

Ankara, 12 Aralık 1956

DIŞİŞLERİ BAKANLĞI
A N K A R A