Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / WANDA LANDOWSKA

AYŞE SAVAŞIR kimdir?

           Piyanist ve klavsenci Ayşe Savaşır 1934 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü Yüksek Kısmından Fuat Turkay’ın öğrencisi olarak 1955’te mezun oldu. Aynı yıl Amerika’ya giderek Juilliard Müzik Okulu’na girdi. Burada piyanonun yanı sıra ünlü klavsenci Wanda Landowska’yla klavsen çalıştı. 1959’da Juilliard School of Music’den Joseff Raiefe’nin öğrencisi olarak mezun oldu. 1960’ta Landowska’yla yaptığı çalışmaları tamamlayıp Türkiye’ye döndü. Ankara Devlet Konservatuarı’nda piyano öğretmenliğine ve konservatuarda yeni kurulmuş olan Klavsen Bölümü’nün başına getirildi.

           1967’de Hollanda hükümetinin verdiği bursla Amsterdam Konservatuarı’nda iki yıl boyunca oda müziği çalışmaları yaptı. Ayrıca Landowska’nın öğrencisi olan Mme. Gusta Goldschmidt’in yanında klavsen çalışmalarını sürdürdü.

           Ankara Devlet Konservatuarı’nda 1980 yılında Doçent’liğe, 1987’de Profesör’lüğe terfi ettirildi. Nisan 1990-Temmuz 1993 ve Kasım 1993-Mart 1995 tarihleri arasında Konservatuar’da Piyano Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

1988-1999 arasında Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Piyano Öğretim Üyeliği yaptı.

1960’dan itibaren yurt içinde ve dışında çok sayıda resital, orkestra konseri, TV ve radyo konserleri verdi ve festivallere katıldı.

Emekli olduğu 2001 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürdü.